Schiffbruch Übersetzung | Deutsch-Polnisch Wörterbuch

Durchsuchen Web Nachrichten Enzyklopädie Bilder Context
Schiffbruch
zatonięcia statku
Regel 2.6 - Entschädigung für Seeleute bei Schiffsverlust oder Schiffbruch Prawidło 2.6 - Odszkodowanie dla marynarza w przypadku zaginięcia lub zatonięcia statku
Die in Absatz 1 dieser Norm genannten Regelungen lassen etwaige anderweitige Ansprüche der Seeleute aufgrund der innerstaatlichen Rechtsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaats wegen Schäden oder Verletzungen durch Schiffsverlust oder Schiffbruch unberührt. Przepisy, o których mowa w ust. 1, nie naruszają innych praw, jakie mogą przysługiwać marynarzowi na mocy krajowego prawa państwa członkowskiego w związku z obrażeniami lub szkodami poniesionymi w wyniku zaginięcia lub zatonięcia statku.
katastrofy statku
Betrifft: Schiffbruch in Griechenland und gemeinschaftliches Handeln Dotyczy: katastrofy statku w Grecji i działań Wspólnoty
Seit dem Schiffbruch der "New Flame" sind acht Monate vergangen, und noch immer besteht die Gefahr von Ölverschmutzungen, insbesondere von Öl aus der Ladung im Wrack. Minęło osiem miesięcy od katastrofy statku New Flame i wciąż istnieje zagrożenie wycieku ropy, w szczególności pochodzącej z ładunku znajdującego się we wraku.
wrak nm.
Der Schiffbruch gestern war ihr Werk. Ten wrak zeszłej nocy, to robota jego ludzi.
Ist es wegen der Betrügerei, Schiffbruch, ertrinken, nicht ertrinken, du bist zurück, sie ist zurück Sache? Czy to z powodu całego oszustwa, wrak, utonięcia, nie tonie, jesteś powrotem, ona jest z powrotem, co?
Mehr Übersetzungen und Beispiele für "Schiffbruch" im Kontext sehen oder mehr Ausdrücke mit Suchbegriffen"Schiffbruch": "Schiffbruch erlitten" erreichen
Schiffbruch nm.
wrak

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

'Schiffbruch' gefunden in Übersetzungen im Polnisch-Deutsch Wörterbuch
nm.
Schiffbruch [Schiffbrüche]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Werbung