Schädlingsbekämpfungsmittel Übersetzung | Deutsch-Polnisch Wörterbuch

Durchsuchen Web Nachrichten Enzyklopädie Bilder Context
Schädlingsbekämpfungsmittel
pestycydów
Daher sollten für diese Schädlingsbekämpfungsmittel neue Rückstandshöchstwerte festgesetzt werden. Z tego względu należy ustalić nowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości tych pestycydów.
Die Rückstandshöchstwerte für Schädlingsbekämpfungsmittel sollten ständig überprüft werden. NDPP pestycydów powinny być poddawane przeglądowi.
pestycydy npl.
Es gibt diverse Verwendungsmöglichkeiten... Farbverdünner, Schädlingsbekämpfungsmittel, Plastik. Ma wiele zastosowań... rozcieńczalnik do farb, pestycydy, plastik.
Allerdings ist mit diesem Verbot nicht unbedingt gewährleistet, dass die Erzeugnisse frei von derartigen Schädlingsbekämpfungsmitteln sind, da manche Schädlingsbekämpfungsmittel die Umwelt kontaminieren und ihre Rückstände in den betreffenden Erzeugnissen gefunden werden können. Jednakże zakaz ten niekoniecznie gwarantuje, że produkty są wolne od tych pestycydów, gdyż niektóre pestycydy zanieczyszczają środowisko, a ich pozostałości można znaleźć w danych produktach.
zwalczania szkodników
Die Novellierung wird das Sicherheitszulassungsverfahren verschärfen, um sicherzustellen, dass Schädlingsbekämpfungsmittel kein Risiko für die öffentliche Gesundheit oder die Umwelt darstellen. Aktualizacja przepisów będzie się wiązać z zaostrzeniem procesu zatwierdzania produktów do zwalczania szkodników, tak żeby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia publicznego ani środowiska.
Bevor ein Schädlingsbekämpfungsmittel, unabhängig davon, ob zur Abwehr von Insekten oder Abtötung von Bakterien, auf dem EU-Markt verkauft werden kann, müsse es als sicher genehmigt werden. Środki do zwalczania szkodników - niezależnie od tego czy mają służyć do odstraszania owadów czy zabijania bakterii - muszą zostać zatwierdzone, jako bezpieczne zanim będą mogły być sprzedawane na terenie Unii Europejskiej.
See how “Schädlingsbekämpfungsmittel” is translated from Deutsch to Polnisch with more examples in context
Schädlingsbekämpfungsmittel nn.
pestycydy

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

'Schädlingsbekämpfungsmittel' gefunden in Übersetzungen im Polnisch-Deutsch Wörterbuch
npl.
Schädlingsbekämpfungsmittel [Schädlingsbekämpfungsmittel]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Werbung