Salzwasser Übersetzung | Deutsch-Polnisch Wörterbuch

Durchsuchen Web Nachrichten Enzyklopädie Bilder Context
Salzwasser
słona woda
Liegt am Wachs und dem Salzwasser. To chyba wosk i słona woda.
Salzwasser im Batteriebereich ließe alles explodieren. Słona woda w akumulatorni mogłaby spowodować eksplozję.
słonej wodzie
Selbst wenn nicht, würden sie im Salzwasser nicht überleben. Jeśli jakieś się przedostały, na pewno nie przetrwają w słonej wodzie.
Sie sagten doch Salzwasser, richtig? Utonął w słonej wodzie, tak?
słoną wodę
Mulwray hatte Salzwasser in den Lungen. Mulwray miał w płucach słoną wodę.
Laut Autopsiebericht hatte Mulwray Salzwasser in den Lungen. Raport koronera wykazuje, że Mulwray miał słoną wodę w płucach.
Mehr Übersetzungen im Kontext: woda słona, morskiej wody...
See how “Salzwasser” is translated from Deutsch to Polnisch with more examples in context
Salzwasser nn.
słonowodny

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
Auch anzeigen:

Salzwasser, Salz, Salatsoße, salzig


Werbung